Mobirise
Om oss

Välkommen till Berglund´s Golv - ett familjeföretag i andra generationen!

Berglunds Golv AB erbjuder företag och privatpersoner prisvärda golvprodukter och arbeten utförda med hög kvalitet.
Vi åtar oss inläggning och försäljning av golvmaterial, våtrum, golv och vägg.
Vi utför även mindre snickeriarbeten såsom t ex listning och parkettläggning.
Vi gör gärna besök för att kunna erbjuda en helhetslösning som utförs som totalentreprenad till fast pris.

Vi har golvbranschens auktorisation, Auktoriserat Golvföretag, vars syfte är att underlätta för byggherrar, byggföretag och andra beställare att på ett enkelt sätt säkerställa att golventreprenören har full kompetens och bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan (KMA-plan).
Full kompetens ska leda till felfri entreprenad.
Idag handlar golvläggning om att skapa rätt funktion, med rätt material, rätt installation och kunskap om kvalitet samt miljö. Då blir allt rätt från början.


Kontakta oss gärna för mer information!

Mobirise
Kvalitet

Kvalitetspolicy
- Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete
- Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden
- Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet
- Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris
- Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och
befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav
- Vi ska utveckla samarbetet med branschorganisationer
- Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar
vi underlag för ständiga förbättringar
- Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral
- Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer

Miljöpolicy
- Öka vår effektivitet och konkurrenskraft
- Svara mot kvalitets- miljö- och arbetsmiljökrav
- Ge våra kunder trovärdiga argument för att välja oss i en upphandling
- Underlätta introduktion av medarbetare, skapa enhetliga arbetssätt, kompetensutveckla våra medarbetare

Berglund´s golv är ett auktoriserat golvföretag genom Golvbranschen (GBR) vilket bland annat innebär att vi:
- Arbetar efter en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan)
- Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
- Kan kretsloppsmärka golvinstallationer
- Är anslutna till GBR Golvåtervinning
- Granskas genom extern revision
- Att vi alltid följer gällande lagar och förordningar inom miljö området samt gjorda bransch överenskommelser.
- Att vi ständigt söker förbättringar inom våra miljöarbeten.

Miljömål
- Arbeta med GBR:s miljömål
- Alltid arbeta med produkter med miljödeklaration
- Inte använda spackel som innehåller kasein
- Inte använda golv med höga halter av mjukgörare
- Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan
- Sträva efter en så god arbetsmiljö som möjligt
- Att ta till vara på den kunskap som redan finns angående miljö
- Vi kommer successivt att byta ut vår bilpark till effektivare dieselbilar
- Vi kommer att installera miljövänliga lysrör och lampor
- Vi flyttar mera centralt och kommer därmed att minska våra resor

Mobirise

Våra leverantörer

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Våra auktorisationer och certifieringar

Kontakta oss

Telefon

070-88 518 00

Email

berglundsgolv@telia.com

The page was created with Mobirise templates